Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2021

KEDAI MAKAN DI KELANTAN : NASI KANDAR LORONG KUBUR, PASIR MAS

Semasa  PKP 2.0,  ada   mari  rasa  nak   makan  nasi  kandar .  Kebetulan   ada   lalu  di Facebook timeline  baru-baru   ini   tentang  Nasi  Kandar  Lorong  Kubur  di Kasar, Pasir Mas.     Menarik . Namanya  cukup   unik . Lorong  kubur .  Sisatan   awal   aku   dengan   membaca   komen-komen  netizen,  kedai   ini   uniknya  kerana  menjadikan   tapak   rumahnya   sebagai   premis   perniagaan .  Halaman  rumahnya   luas ,  rumahnya  juga  tersergam   besar  dan  indah .   D i s e b a b k a n   i t u ,   r u a n g   pa r k i r n y a   s e l e s a   d a n   t i d a k   b e r s e s a k   s e p e r t i   m a n a   k e d a i - k e d a i   l a i n   y a n g   r a m a i   p e l a n g g a n   t e t a p i   b e r a d a   d i   t e p i   j a l a n . Susah  parkir !   Uniknya   lagi   k edai   a dalah  pada  namanya   iaitu   lorong   kubur .  Memang   jalan   untuk   ke   kedai   atau   rumahnya   adalah   lorong   kubur  yang  sedikit   berhadapan   dengan  Masjid Kasar, Pasir Mas. Kalau k